Åhörare vy 1

Vår vision

En församling erbjuder många aktiviteter men det är inte aktiviteterna som gör en församling till en församling. Församlingen är en gemenskap samlad kring tron på Jesus Kristus som Herre och Frälsare. Att vara kristen är att följa honom. Att vara församling är att göra det tillsammans. Vi vill att den tron ska ta sig i uttryck i en god relation med Gud, varandra och vår omvärld.

Nära Gud

Vi vill vara:

 • en kyrka som lever i tillbedjan och överlåtelse med stort utrymme för personliga upplevelser av Gud. 
 • en kyrka som förväntar sig att Gud visar oss sin kraft och leder med sin Helige Ande.
 • en kyrka där Bibeln och Guds tilltal får stort utrymme.
 • en kyrka där relationen till Gud genomsyrar hela livet.


Nära varandra

Vi vill vara:

 • en kyrka där människor lever i ömsesidigt beroende av varandra.
 • en kyrka för alla människor där alla blir sedda och har omsorg om varandra.
 • en förlåtande kyrka, där vi människor får upprättelse när vi faller.
 • en kyrka med ett tydligt ledarskap som vet vart de vill leda oss, kan motivera andra och är föredömen.
 • en kyrka där det är lika naturligt att be tillsammans som att småprata över en kopp kaffe.
 • en kyrka där det är lika naturligt att ses i den stora gudstjänsten, som i mindre grupper hemma hos varandra.
 • en kyrka som arbetar för kristen enhet.


Nära världen

Vi vill vara:

 • en kyrka som berättar om Jesus Kristus.
 • en kyrka där varje medlem ska få möjlighet att växa och mogna i sin tro.
 • en kyrka där man får hjälp att förstå sin kallelse och stöd för att följa den.
 • en kyrka där ingen gör allt men alla gör något, där varje medlem gör det han eller hon är bra på och trivs med.
 • en kyrka där man satsar på att hjälpa sina ledare att växa i sin ledarroll.
 • en kyrka som växer och som stöttar grundandet av nya församlingar.
 • en kyrka som vill ta sitt ansvar för samhällets utveckling.
 • en kyrka som satsar på att hjälpa socialt utsatta.
 • en kyrka som sänder ut missionärer - i Sverige och andra länder.