Åhörare vy 1

Vår församling

Vår församling grundades 1907 av 32 personer. Vid den tidpunkten började stadsdelen "Väster" i Örebro att bebyggas. Församlingen har ända från början varit verksam inom svensk baptism, och vår historia är intimt förknippad med Örebromissionen (ÖM). När ÖM 1996, tillsammans med Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet, formade Evangeliska Frikyrkan, valde vi att tillhöra den gemenskapen och därigenom samverka med församlingar på andra håll i Sverige och utomlands.

Immanuelskyrkan har under hela sin historia präglats av många människors engagemang. Sången och musiken har alltid haft en framträdande plats. En målmedveten satsning har alltid gjorts på barn och ungdomar, och församlingen har därför ett stort utrymme för många unga människor.