Åhörare vy 1

Välkommen att lära känna församlingen Immanuel!

Vår församlingsordning är vårt försök att beskriva vilka vi är, vad vi tror och vad vi vill vara. Beskrivningen är en del av en pågående process där vi tänker om församlingens liv och därför blir den aldrig färdig.

Vår djupa glädje

Vi är människor som möter både glädje och bekymmer.
En del av oss är blyga och försiktiga, andra frimodiga och talföra.
Några är konservativa, andra älskar att förändra och förnya.
Bland oss finns barn, tonåringar och vuxna.
Vi har något viktigt gemensamt: Vi har upptäckt att Gud älskar världen och vill ha en relation med oss.
En sådan relation med Gud får vi genom tron på Jesus Kristus som Herre och Frälsare.
Vi delar den tron likaväl som tider av tvivel med varandra. Det är en djup glädje i livet!

Öppenhet och dialog

Vi önskar att vår församling ska vara en plats där vi möts med ömsesidig respekt. Därför vill vi värna om öppenhet och dialog.
Vi önskar att det ska hjälpa oss och andra till fortsatt utveckling.

Här kan du ladda ner församlingsordningen.