Sädesärla på stolpe LR

Information rörande Immanuelkyrkans flyttaprocess

Här samlar vi viktig och bra information rörande den flyttaprocess som församlingen är mitt uppe i. Här ska vi försöka att regelbundet fylla på med veckoinlägg för att hålla er alla uppdaterade med vad som händer i frågan. Det kommer även att fyllas på med vissa dokument men har du missat ett församlingsmöte, där vi tar upp viktig info, hittar du protokollen från dessa under medlemssidorna.  

Har ni frågor rörande flyttaprocessen är ni alltid välkomna att kontakta någon i församlingsledningen så ska vi göra vad vi kan för att klargöra era frågor.

Läs foldern "Hur ska familjen Immanuel bo?"

Omröstningen

2016-11-14 | Jonatan Arenius

392 personer valde att rösta i dagens omröstning. Det är fantastiskt roligt och visar på engagemanget i församlingen. Av dem röstade 306 personer ja till en flytt, 76 personer röstade nej, nio röstade blankt och en röst räknades bort som ogiltig. Det innebär att 80 procent röstade för ett ja till flytt. Vi har sedan tidigare beslutat att det krävdes en majoritet på 60 procent. Det här är ett stort steg men vi har fortfarande gott om tid att planera vår framtid. Vi har delat en fin kväll, det är underbart att få vara församling tillsammans.

Imorgon (måndag) 18.30 är det träff i kyrkan för samtal om beslutet för den som är intresserad.

Aktuellt om lokalfrågan

2016-06-14 | Håkan Arenius

Vi är tacksamma för församlingsmötet i söndags, med uppskattat besök av arkitekten Göran Reierstam och samtal om beslutsprocessen. Den återkommer vi till i höst. Vi planerar också för en fokusperiod med bön och samtal i samband med församlingsdagen den 10 september i Brickebergskyrkan. Boka den!

I höst kommer vi också att fylla på byggfonden: bankgiro 273-5249

Församlingsledningen besöker gärna Källgrupper: kontakta Anna Öjebrant eller Jonatan Arenius.

Vår förbön: Gud, förena oss i klarsyn, mod och handlingskraft nu när vi söker en plats där vi kan tjäna vår stad med de gåvor du har gett oss.

Håkan Arenius

+46 769 484908

h.arenius@swipnet.se

Historiens vingslag

2016-05-08 | Håkan Arenius

Förra måndagen var kommunens handläggare för Södra Ladugårdsängen hos oss på Ekersgatan. Då visade vår arkitekt, Göran Reierstam, skisser på hur den tomt vi har förstudieavtal på på Södra Ladugårdsängen skulle kunna bebyggas. Tomten ligger invid golfbanan, och i söndags var en stor samling immanueliter där och såg ut över det som nu är en åker. Anders Svahn och Mathias Farnebo målade bilder av hur den växande staden skulle kunna se ut här.

Nog kunde man känna historiens vingslag: var det så här de stod för 108 år sedan, de 32 som beslutat sig för att bygga en kyrka på en leråker på Väster, lika tom på hus som Södra Ladugårdsängen idag? Om de inte hade vågat språnget och byggt hade vi inte haft de förutsättningar vi har idag. Hur förvaltar vi bäst deras arv?

Arkitektens skisser visades på församlingsmötet. Det handlar än så länge om några ganska vaga streck som underlag för en diskussion om var vi kan bygga vad. Samtal pågår med dem som visat intresse för en samlokalisering, liksom om vad bostadshus intill skulle kunna innehålla.

På församlingsmötet delades också den nya foldern ”Hur ska familjen Immanuel bo?” ut. Den finns i caféet tillsammans med pärmar med protokoll om lokalprocessen och beslutsunderlag genom åren. Foldern sitter också i sin helhet på väggen i Café Immanuel, och den kan läsas på nätet om du klickar dig vidare från flyttfågeln på hemsidan. Där finns också kommunens kvalitetsprogram för området och vissa protokoll.

Om du vill få Navgruppens (vi kallar församlingens samordningsgrupp så) protokoll direkt när de är färska kan du anmäla din mailadress till h.arenius@swipnet.se. Du kommer då med i den referensgrupp som förväntas följa processen genom protokollen och reagera om de finner anledning.

Den 5 juni är det församlingsmöte igen. Kom med då. Det vi behöver nu är samtal när vi alla är under samma tak, oavsett vad vi tycker i sakfrågan.

För Navgruppen/Håkan Arenius

Rapport från ett möte med kommunen

2015-02-18 | Håkan Arenius

Vi har ofta talat om att vi vill bygga så att vi betjänar vår stad. Därför har vi tagit bland annat tagit kontakt med kommunens kultur- och fritidsförvaltning. 

Den 29 januari kallades vi till ett möte med ansvariga tjänstemän på Samhällsbyggnad/ kultur- och fritidsförvaltningen: utvecklingschefen Birgitta Wörman, lokalstrategen Helena Bokvist, bibliotekschefen Peter Alsbjer och ungdomskonsulenten Christer Moll. Moll samordnar fritidsförvaltningens intressen på Södra Ladugårdsängen.

Från oss deltog Anders Svahn samt Jan-Olof Lindin och Håkan Arenius.

Tjänstemännen inledde med att de hade ett uttryckligt uppdrag från politikerna att arbeta för ett samarbete. De visade en intern karta som tydliggjorde att de kultur- och fritidscentra som finns idag med bara två undantag ligger norr och väster om Svartån.

Därför har kommunen beslutat att skapa ett nytt centrum på Södra Ladugårdsängen för de mellan 9 000 och 12 000 invånare som kommer att bo i denna del av staden, alltså större upptagningsområde än Södra Ladugårdsängen – även från andra delar av staden.

Denna mötesplats är tänkt att vara öppen sju dagar i veckan. Man ser gärna att kulturskolan, studieförbunden och andra aktörer inom det civila samhället finns med.Skola, förskola och vårdboende skulle också kunna lokaliseras här. Den fritidsgård som nu ligger vid Navets skola, med fyra anställda, ska flytta hit. Området planeras för ett mycket brett spektrum av boende.

Frågan från Kommunen var inte om vi skulle samarbeta utan hur det ska ske. De ville träffa oss först eftersom de såg oss som en stabil och långsiktig samarbetspartner.

Hur ett samarbete skulle kunna se ut är helt öppet, såväl fysiskt som innehållsligt. Deras referensobjekt var Tegelbruket, där ju de olika intressenterna är sammanflätade.

De förde möjligheten av en gemensam studieresa till lämpligt objekt på tal för att skapa gemensamma bilder.

Vi framförde att ingen part i första läget bör tänka att ett samarbete ger ekonomiska besparingar, utan i första hand mervärden – även om man rimligen kan förvänta sig också vissa fördelaktiga synergieffekter.

Nästa steg blir att vi om sex veckor tillsammans med kommuntjänstemännen möter Mikael Norman från Stadsbyggnadskontoret som är projektledare för Södra Ladugårdsängen, då vi ska presentera preliminära lokalbehov. Kommunen kommer också att bjuda in andra föreningar, bland dem ÖSK ung och studieförbunden.

Tjänstemännen har i uppdrag att under våren formulera sig kring Kultur- och fritidscentrum för att förankra detta med politikerna.

Tidsplanen kan sägas bli både snabb och långsam.

Snabb, eftersom vi under våren bör vi bestämma oss för om vi är med på detta tåg.

Långsam, eftersom de första husen i området startas först 2016 och det kommer att ta något år ti innan ”vår” del påbörjas. Å andra sidan behöver ett samarbete av det här slaget tid för att bli bra.

Möjligheter

Vi får en central roll på en central plats för hela sydöstra stadsdelarna.

Vi når längre än om vi bygger för oss själva

Vi kan få tillgång till lokaler (bollhall, fritidsgård, bibliotek, restaurang) som vi inte skulle kunna bygga själva.

Det skulle kunna bli både billigare och bättre.

Risker

Konflikt uppstår mellan oss och den sekulära verksamheten.

Vi förlorar vår själ i ängslig anpasslighet.

Vi tar åt oss för mycket så att vi långsiktigt går på knäna med frivilliginsatser.

Vad vill vi nu?

Frågan kommer att tas upp till samtal …

 

Om du vill läsa mer om området så kolla kommunens kvalitetsprogram på följande länk:

Kvalitetsprogram för Södra Ladugårdsängen

Beslut att gå vidare vad gäller tomt på församlingsmötet i söndags

2014-12-20 | Jonatan Arenius

På församlingsmötet i söndags beslutade vi att inte vara med och ge bud på den tomt som vi varit och tittat på i Södra Ladugårdsängen. Istället sneglar vi mer österut i området och köper oss samtidigt mer tid.

Torsdag förra veckan träffade vi (Roland Runhheim, Jan-Olof Lindin och Jonatan Arenius) kommunen angående tomt. De berättade då att de ska börja sälja av tomter i Södra Ladugårdsängen och att de börjar från väster, alltså med den tomt som vi har varit och tittat på. De undrade då om vi ville vara med och ge bud på tomten vilket gjorde att vi var tvungna att ta upp frågan med kort varsel i församlingsmötet.

Från församlingsledningens sida kände vi att det var bättre att gå vidare. Kommunen har inte varit positiva till våra ritningar och det skulle vara svårt att få till någon form av samarbete med andra intressenter på den tomten. Dessutom kommer det förmodligen att bli mer liv och rörelse i den östra delen.

Frågor kom upp enligt följande, saxat från protokollet:

Fråga: Vari består tjänstemännens ovilja att anta våra riktningar? Svar: De vill ha en tätare bebyggelse, men de vill gärna ha en verksamhet av vår karaktär i området.

Fråga: Den västra tomten, kommer vi att begränsas i hur vi vill bygga? Svar: Ja, i viss mån. Den kommer att omöjliggöra de samarbeten vi tänkt oss. Men kyrka och studentbostäder får plats.

Fråga: Sörbykyrkan ligger nära de östra alternativen. Svar: Ett samtal är påbörjat med Sörbykyrkan.

Fråga: Tidsaspekten låter lång. Svar: Ja, det är ett aber men det kan gå fortare än 3-5 år. Det vet vi dock inte.  

Fråga: Om vi säger nej till den västra tomten, är vi då fria att välja andra alternativ än de östra? Svar Ja.

Sammantaget resulterade det i följande beslut: Att avstå från att göra anspråk på den hittills aktuella tomten i sydväst på Ladugårdsängen för att öppna upp för de mer östliga tomterna längre fram.

Detta efter viss förvirring om öster och väster på grund av en lätt förvirrad ordförande, tack för tålamodet. Har ni frågor så hör gärna av er. För övrigt kan det vara första gången ordet "aber" är med i ett protokoll från ett av våra församlingsmöten men det är en annan historia.

 

Jonatan Arenius
0704-105611
jonatan@arenius.se 

Samarbeten är grejen. Eller?

2014-12-20 | Jonatan Arenius

Just nu är vi i flyttprocessen i ett läge där det finns tre tomter som är aktuella, alla i Södra ladugårdsängen. (Som bekant har vi inte hittat något på Väster.)
   På en av tomterna har vi kommit ganska långt och ritat förslag hur det skulle kunna se ut. Det är den tomt som vi gemensamt tittade på i samband med ett församlingsmöte i våras. Kommunen hade en rad synpunkter på ritningarna och samtalet med dem pågår. En av de andra tomterna ligger mer centralt i området och den tredje längre söderut närmast golfbanan. 

Det som pågår just nu är annars främst ett samtal om samarbeten i Församlingsledningen. Vi har pratat om att vi vill bygga ett torg som främjar möten och det kanske vi gör bäst tillsammans med andra verksamheter? Det finns vissa öppningar men i dagsläget vet vi inte riktigt hur det skulle kunna bli och vi vill förstås att det ska bli bra. Innan vi blir mer konkreta i de frågorna kommer givetvis hela församlingen att bli involverad. 

Hör gärna av dig om du har frågor eller förslag till mig på 0704-10 56 11 eller jonatan@arenius.se


/Jonatan - med utsikt över frostbitna gräsmattor

Senaste nytt kring byggfrågan

2014-12-20 | Jonatan Arenius, ordförande

Vi har jobbat på för att få lite mer tydliga besked från kommunen före sommaren, och tyvärr måste vi nu konstatera att kommunens tjänstemän har så många synpunkter på våra ritningsförslag att en ganska omfattande dialog återstår innan vi kan komma vidare i processen. Det betyder att det inte är meningsfullt att visa ritningar på församlingsdagen den 6 september, då inte mycket kommer att hända under sommaren.
Vi utgår dock från att tomten på Södra Ladugårdsängen fortfarande är aktuell. Samtidigt får vi inte stänga dörren för eventuella andra alternativ. Kanske kommer det att bli ett naturligare flöde av människor i området vid Termikgatans andra ände, där det finns en preliminär planering för "kulturlokaler" av olika slag?
Vi har ju under hela processen sökt samarbetspartners, och just nu har vi påbörjat lovande samtal med en idrottsförening i området som har behov av lokaler. Vi för också samtal med ansvariga politiker för Kultur och fritid med öppningar för samarbete kring bibliotek, fritidsgård och liknande. Därtill pågår samtal med ett par andra möjliga samarbetspartners.
I den här processen har vi varit medvetna om de frågor som ställts på församlingsmöten om vad samarbeten av olika slag gör med oss som församling. På samma sätt som vi har frågor om människosyn till en idrottsförening, så inser vi att de, och andra vi tillfrågar om samarbete, kan ha synpunkter på oss. En ofrånkomlig fråga i det sammanhanget är ju hur vi ställer oss till t.ex.HBTQ-frågan.
Vi tror därför att vi behöver tydliggöra hur vi tänker om denna och andra värderingsfrågor. Hur hanterar vi trycket från samhället utan att hantera Bibelns texter ovarsamt?
Församlingsdagen i Hovsta den 6 september kommer att ägnas åt den typen av frågor.