Tack och valsignelse 2018_v3_utan_text.jpg
28
januari
28 januari 2018
Klockan 11.00

Gudstjänst och fest med lättare lunch

Efter gudstjänsten välkomnar vi Johan Arenius som föreståndare.