Sydostasien1

Minoritetsfolk i Sydostasien

I Sydostasien finns många olika folkgrupper. Flera av dem är minoritetsgrupper som har svårare social situation än majoriteten i området eller landet. Man blir lätt undanskuffad och upplever ett hot från majoritetsbefolkningen mot sin kultur och sitt sätt att leva. Det är ett sådant muslimskt minoritetsfolk som våra medarbetare arbetar med.

Samarbete med lokalbefolkningen

Genom ett långsiktigt socialt och evangeliskt arbete försöker man hjälpa människor att komma ur fattigdom, drogmissbruk och utanförskap. Utbildnings- och sportprojekt initieras för att hjälpa barn och ungdomar att få en bättre grund i livet. Alla projekt genomförs i samarbete med lokalbefolkningen. Ofta är deras önskan att få hjälp med utbildningen av den unga generationen eller att ge dem fritidsaktiviteter för att hålla dem borta från droger och kriminalitet.

Tron delas i kärlek och respekt

Genom stor närhet till folket har ett förtroende byggts upp och många kommer på projektets kurser. Tillsammans med lokala medarbetare delar man i kärlek och respekt med sig om tron på Jesus. Detta utifrån en självklar holistisk människosyn där hela människan behöver hjälp. För många är det första gången man får chansen att träffa någon som på allvar tror på Jesus. Nya testamentet är nu översatt och färdigt. Det publiceras snart.