Monica och Basil Woodhouse

De påverkar hela södra Afrika

Både Monica och Basil Woodhouse har vuxit upp i Sydafrika, Monica är född Palm och har svenskt påbrå. De har fem vuxna barn.
Monica och Basil såg på nära håll det hårda livet för utsatta barn i provinsen Kwa Zulu Natal, vilket ledde till att stiftelsen Place of Restoration Trust bildades 1992. Den har från starten fått stöd av Evangeliska Frikyrkan och har idag ett 70-tal anställda.

Några nyckelord för verksamheten:
Skydda: Barnen som tas om hand på jourhemmet Place of Restoration, POR, i Margate behöver och får känna trygghet. Cirka 150 barn från noll till 18 år passerar årligen genom centret.
Upprätta: Barnen stärks i sin självuppfattning, får bearbeta sina trauman och andlig vägledning med hjälp av terapeuter. Skolbarn går i skola på POR eller i allmänna skolor.
Inget barn ska behöva växa upp på en institution. Därför finns ett väl utvecklat fosterhemsprogram med utbildning av fosterföräldrar, uppföljning av placeringarna och stöd till såväl barnen som fosterfamiljerna.
Förmera: En bärande tanke är att verksamheten ska bilda mönster för andra organisationer, som vill arbeta med utsatta barn. Fosterhemsprogrammet introduceras av Monica Woodhouse och hennes kollegor i Kwa Zulu Natal-provinsen, i Sydafrika och i andra länder i främst södra Afrika. Intresset är stort och Monica använder en stor del av sin tid till detta.

Monica Woodhouse är direktor för Give a Child a Family. Basil Woodhouse är medlem i Place of Restoration Trusts styrelse och aktiv i ledningen för Mission Press (ett kristet bokförlag). Han skapar också kontakter mellan olika organisationer i nätverk på lokal, provins- och regional nivå i Sydafrika. Basil är också pastor 25% i en lokal församling i Margate.

Länk: www.gcf.org.za