Sat7-1

SAT-7

SAT-7 - en kristen TV station med blicken för framtiden

Få trodde att kristen teve i arabvärlden skulle vara möjlig när SAT-7 startade 1995. Men från starten med en kanal på arabiska några timmar i veckan har SAT-7 utvecklats till en modern TV-station med fem kanaler som sänder dygnet runt på arabiska, persiska och turkiska.

Sat7-2

SAT-7 når också Sverige

SAT-7 grundades av Terry Ascott, som såg hur teven tog allt mer plats i människors liv. Kanalen vill visa en sann och ärlig bild av den kristna kyrkan och visa exempel på kristna som lever som en del av den arabiska kulturen. All produktion skulle göras av lokala medarbetare på folkets eget språk. De program som köptes in genomgick en noggrann innehållsgranskning.

Det vanligaste sättet att ta emot teve i Mellanöstern är fortfarande via parabolantenn, och SAT-7 har utvecklat sin tekniska plattform till att sända så kostnadseffektivt som möjligt för att frigöra resurser till programproduktion. SAT-7 når även norra Europa inklusive Sverige.

Internationellt samarbete

SAT-7's styrelse består av representanter från kristna kyrkor i hela Mellanöstern, med ett gemensamt mål att på ett positivt sätt presentera vad ett kristet liv är. Viktiga mål är:

 • utbildning, inspiration och motivation
 • respekt för kulturella, politiska och religiösa yttringar
 • program på inhemska språk
 • visa på en enad kristenhet
 • motverka en negativ syn på kristna som finns i regionen
 • stödja och legitimera kristna minoritetsgrupper
 • försöka förändra och påverka människor utan tvång

VISION: Att se en växande kyrka i Mellanöstern och Nordafrika som är trygg i sin tro, betjäna samhället och bidra till god utveckling i området.
MISSION: Att ge kyrkan och de kristna i möjlighet att vittna om Jesus Kristus genom inspirerande, informativa och undervisande TV program.

Sat7-4

Uppdraget fortsätter

Gör SAT-7 någon skillnad när man

 • sänder ett 24 timmar långt kristet ekumeniskt bönemöte i Kairo med omkring 70000 deltagare?
 • producerar bra program till kvinnor som ofta har teven som enda utblick?
 • gör utbildningsprogram för barn och vuxna som inte kan läsa?
 • sänder dokusåpor med aktuella ämnen till ungdomar?

Betyder alla tittarsvar som SAT-7 får via telefon, brev, email, SMS, Facebook och Twitter något? Att videoklipp ständigt laddas upp på YouTube?

Ja, visst gör det skillnad! Många hör av sig och berättar om hur de har uppmuntrats, kommit till tro, växt i sin tro, fått en ny syn på livet och på sina medmänniskor.

Cirka 140 anställda, volontärer och frilansarbetare skapar kanalens program i fem länder. Allt finansieras med gåvor från människor som sett nyttan med det här arbetet.

Den yngre generationen kräver åtkomst via Internet och sociala medier, därför arbetar SAT-7 ständigt med att utveckla den tekniska plattformen. Idag kan kanalerna ses via appar på smartphones eller WEB-streaming och begreppet "TV Everywhere" står högt på agendan.

SAT-7's huvudkontor ligger på Cypern. Våra medlemmar Mats Frändå och Irén Frändå är anställda på SAT-7 huvudkontor i Nicosia. Irén är administrativ chef för hela SAT-7. Mats arbetar inom SAT-7 Operations, som ska se till att tekniken och IT-systemen bakom produktion fungerar. Arbetet innebär allt från projektledning till ansvar för IT-system.

Läs mer på
http://www.sat7.org/
http://www.sat7.org/en/news/monthly nyhetsbrev (engelska)
http://www.sat7.org/en/news/uplink nyhetsbrevet "Uplink"
http://www.sat7.org/sat7/ethos