Missionhistorik

Så började det

Immanueliter har förändrat världen

Visst låter det kaxigt? Men läs här, och bedöm själv.

Sjuksköterskan Ellen Hilberth var baptistförsamlingen Immanuels första missionär, även om församlingen hade stöttat missionsarbete redan från starten. 1930 reste hon till Centralafrika och blev så småningom tillsammans med sin man tongivande i den process som ledde fram till de centralafrikanska kyrkornas självständighet. De tog också fram en ordbok gbaya/franska som betydde mycket i alfabetiseringsarbetet i området.

I takt med att församlingen växte utökades sedan det internationella engagemanget, och Centralafrika var fortfarande i blickpunkten. En av de utsända, Gunvor Ahlbäck-Öman, dog på sin post år 1950, men andra följde efter. Så småningom vidgades horisonten och medarbetare sändes ut till Indien, Nepal, Thailand och numera också Sydafrika, förutom delaktighet i Operation Mercy, som arbetar med bistånd i många länder, och stöd till en vänförsamling i Ryssland.

Våra aktuella insatser presenteras här på hemsidan.

Församlingen har på det här viset påverkat miljoner människor. Då talar vi om mediearbete i Mellanöstern lika väl som om alla de människor som fått sjukvård, undervisning och ett ord på vägen i tusentals möten i kliniker och klassrum, i hem och i kyrkor. För mission är möten, ute såväl som hemma. Här hemma har grupper mötts regelbundet för att lära sig mera om fjärran länder och folk, för att ordna förbandslinne till sjukvård i Afrika, eller för att genom arbetet i second hand-butiken Bra & Begagnat skapa resurser till hjälp för utsatta medmänniskor på olika håll i världen.

Det började för över hundra år sedan för Immanuels del, men allt bygger på Jesu ord i Matteus 28:18-20 "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

Uppdraget pågår.