RCA1

Centralafrikanska Republiken

Stor del av Centralafrikanska republikens befolkning lever under fattigdomsgränsen. I mars 2014 invaderades landet av en sammanslutning av olika rebellgrupper utifrån som går under namnet Seleka. Denna löst sammansatta gruppering - och många andra - har utfört betydande övergrepp på befolkningen.

Afrikanska Unionen har satt in trupper för att lugna läget. Mot slutet av 2013 gick Frankrike in med tanks och soldater för att stödja Afrikanska Unionens trupper i att skydda befolkningen. Det har sedan länge funnits spänningar mellan olika etniska grupper inom landet. Ca 15 % är muslimer, ca 50 % är kristna och övriga tillhör lokala religioner. Kristna och muslimer har länge levt sida vid sida i gott samförstånd, men genom att rebeller och våldsamma grupperingar kommit in i landet har de religiösa spänningarna ökat.

Små företag gör skillnad

Evangeliska Frikyrkan (EFK) som är det samfund Immanuelskyrkan finns med i är genom samarbetskyrkan Eglise Evangélique Baptiste (EEB) med och bekämpar fattigdomen på olika nivåer. Ett sätt är att ge lån till småföretagande och uppmuntra till sparande för att kunna investera. Tack vare detta projektet har människors förhållanden förbättrats, kvinnor har startat framgångsrika företag och barn har fått chans till skolgång. Omkring 60 procent av befolkningen lever i fattigdom. Ett av EFKs fokusområden är att bekämpa fattigdomen i landet, därför stödjer man arbete bland de mest utsatta.

Mikrolån till kvinnor och spargrupper

Genom mikrolån får kvinnor låna små summor för att starta en inkomstbringande verksamhet. Alla som vill delta måste lämna in en projektidé till en kommitté som bedömer om den är realistisk. De som godkänns får lära sig att sköta en inkomstgenererande aktivitet. Arbetet startade 2006 och i september 2013 fanns 1005 kvinnor med i de olika mikrolånsgrupperna. Flera av kvinnorna som deltar har visat på goda resultat och har till följd av projektet fått förbättrade levnadsförhållanden. I spargrupperna är det totalt 840 personer (män och kvinnor) som deltar i projektet (sep 2013).
Spargrupperna och mikrolånsgrupperna har i slutändan samma mål, men det är enbart kvinnor som kan få låna pengar.

RCA2

Felicity - en stark, generös och kreativ kvinna

Madame Felicity Djengo är ett exempel på hur kvinnor fått stöd att växa och bli starkare genom mikrolånsprojektet. Felicity bor i Nola i den sydöstra delen av landet. Hon försörjer sina sju egna barn, samt sex föräldralösa barn som hon har välkomnat in i sitt hem. Bland annat tar hon hand om sin dotters lilla bebis. Dottern gick bort efter att ha varit sjuk under en lång tid och lämnade efter sig denna lilla pojke på 6 månader. Felicitys man har inget jobb.
Felicity fick låna 50 000 CFA som motsvarar 670 svenska kronor av Mikrolånskommittén, för att kunna starta upp en verksamhet där hon säljer rökt kött på marknaden i Nola. Det visade sig vara en bra idé! Hon har betalt tillbaka lånet, betalat skolavgifterna för barnen, försett med mat till hela familjen och även kunnat skaffa mjölk till den lilla pojken.