sommaräng

Sommarens gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst i Immanuel under sommaren! Observera att tiden är 10.00 där inget annat anges.

Juni

24 Ingen gudstjänst i Immanuel. Vi hänvisar till Torpkonferensen och Hjälmargården

Juli

1  Peter Kempe, H Westberg, E Råsberg, F Kjellgren m fl

8  Per Broström, Victoria Broström

15 Johanna Malmstigen, Jennifer Wanche, Olivia Halleby m fl

22 Håkan Arenius, Glory Lundgren m fl. Nattvardsgudsjänst

29 Urban Arvidsson, Stina Silvetärn m fl

Augusti

5  Håkan Arenius, Maria Lekardal

12 Desirée Tibell, Ann-Louise Ankarberg

19 GEMENSAM GUDSTJÄNST I STADSPARKEN  11.00

26 Niclas Öjebrandt