sommaräng

Läger i sommar

Under sommaren pågår flera läger. Om du har frågor som rör dessa läger når du de ansvariga enligt nedan

Stenbodakollo: ring Stenbodagården på  0583-630 90 eller maila kollot på stenbodakollo(at)gmail.com

Semesterläger 25-28 juli: Kalle Dackerud 019 - 33 35 19

Semesterläger 31 juli – 4 augusti: Stefan Olsson 0704-285129, Irma Janzon 0769-465914

Chili/XL 31 juli-5 augusti: Edward Härgestam 0769-465913