Sädesärla på stolpe LR

Insamling till kyrkan på Södra Ladugårdsängen

 

Under 2018 räknar vi med att samla in 2 miljoner kronor till vårt kyrkbygge på Södra Ladugårdsängen. Vi kommer precis som ifjol att använda oss av ett system där man bokar poster och därmed i ett tidigt skede kan lova hur mycket man kommer ge under resten av året. 

Varje post är på 10 000kr, och vi har 200 poster. Självklart kan man också efter överenskommelse boka en halv post, eller en del av en post.
Be över din egen insats, fundera tillsammans med familjen eller låt det vara en fråga för din källgrupp - hur mycket vill och kan jag vara med och ge? Hur många poster ska jag boka?
Vi räknar sedan med att vi senast den 30/11 2018 ger våra gåvor och uppfyller löftena kring posterna.Olika förutsättningar, men en enda kropp
Vi är en stor och månghövdad församling där vi tack och lov är olika varandra, och vi har även olika förutsättningar ekonomiskt. Vi kommer under året att presentera fler projekt där man kan vara med och bidra med sitt kunnande och tid, så att vi alla får vara med och bidra med det Gud har gett oss.
Vi särredovisar inte vad och hur alla har gett, inte heller inom personalen eller församlingsledningen. Vi går tillsammans, utmanas tillsammans, och gör uppoffringar tillsammans. Som en församling. Som en kropp.Kontaktperson
Conny Karlsson är ansvarig för att hantera posterna. 
Conny kan nås via mail cosikarlsson@gmail.com eller till mobil 070-657 13 47 om man själv vill ta kontakt. Conny har också fått i uppdrag att ringa runt i församlingen för att se hur vi bäst bokar upp dessa 200 poster sinsemellan. Prata också med Conny om du vill ta delar av en post, men inte en hel. 


Tack för att du vill vara med och bidra på just ditt sätt till möjligheternas plats. 

/Insamlingsgruppen 
Edward Härgestam, Irma Janzon, Knut-Bertil Nyström, Conny Karlsson