Bjorli Grill

Be för vårt sportlovsläger

Vecka 8 är det sportlovsläger, och vi har ungdomar som åker både till Bjorli och till lägret Smajl på Hjälmargården.

SMAJL
Redan på fredag v7 startar sportlovslägret Vintersmajl för barn i åk 2 - 6 på Hjälmargården. Lägret är helt fullt med över 210 personer från olika församlingar, och från IMK är ett gäng på 27 deltagare och ledare med. Under temat "Uppkopplad"fylls dagarna med sköna samlingar om bön på olika sätt. Det blir massor av lek och bus, intressegrupper, möjlighet att bada isvak, och viktiga kvällssamlingar.

Var gärna med och be för hela lägret, och för vårat IMK-gäng!

Och skulle du vilja/kunna komma ut och göra ett praktiskt jobbpass på Hjälmargården under lägret så är du mer än välkommen! Kontakta Lena: 0769-465912


BJORLI
OCh dan därpå åker vi med ungefär 170 ungdomar till Bjorli.
Be gärna för hela lägret, och alla vi som är där. Vi behöver förstås beskydd på den långa resan, och beskydd i skidbacken. 
Men be gärna också för gemenskapen, att vi ser varandra och tar hand om varandra. Vi har med flera som inte varit i kyrkan så ofta, och flera som inte känner så många och några som nästan inte känner nån alls. Vi ber att ungdomar och ledare ska vara modiga och bjuda på sig själva och på sina gemenskaper, och att man får komma hem till Sverige igen och känna att man verkligen fick vara med, blev sedd och hörd, och efterfrågad.

Be också för undervisningen på morgnarna - de övergripande ämnen som vi pratar om just i år är "Pengar, sex och makt". 
Be för samtalsgrupperna på eftermiddagarna, där vi både samtalar om undervisningen, och försöker svetsa samman grupper som vanligen inte umgås på hemmaplan.
Be också för andakterna på kvällarna, där vi sjunger lovsång och lyssnar till personliga vittnesbörd från ledarna.

Vi hoppas förstås att mitt i all snörök i backen, stoj i matsalen, och bus på kvällarna, så ska deltagarna också få tag i och fördjupa sin relation till Jesus.

Tack att ni är med och ber för alla våra ungdomar som är iväg på sportlovsläger.