Bön

Källgrupp Ung vuxen

Vill du vara med i en grupp som samtalar om livet och tron, läser bibeln och ber tillsammans? 

Källgrupp - Ung Vuxen riktar sig till dig som går gymnasiet årskurs 1 och uppåt. Vi tror att en blandad åldersgrupp är viktig och betydelsefull. Vi bär alla på olika erfarenheter och kunskaper som kan få vara betydande i mötet och samtalet med varandra. Här finns möjlighet för alla att ställa sina frågor, dela tankar och erfarenheter. Vi bedömer inte varandras tro, hopp, sökande och relation till Jesus - en liten tvivlande tro är lika mycket värd som en stor och stadig. Tro och tvivel går hand i hand och trons uttryck och karaktär växlar i livet och vi behöver varandra!  Genom vägledning, stöd, bibelordet, gemenskap  och bön kan våra kristna liv få fördjupas.

Är du intresserad av att vara med, har du några frågor eller funderingar? Hör av dig till  edward@immanuelskyrkan.net ,  tel. 0769-46 59 13. 

Kommande evenemang